Quy trình xin cấp giấy công bố của sở y tế

Để có giấy công bố của sở y tế thì phải có giấy phép kinh doanh (là thành lập công ty), tiếp đến bạn phải có nhà máy đạt chuẩn GMP trong sản xuất mỹ phẩm . Sau khi sở y tế và bộ y tế kiểm tra nhà máy đạt chuẩn thì mới được cấp giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, và giấy đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, sau đó mới làm giấy công bố từng sản phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Vì vậy giấy kiểm nghiệm không thể thay thế giấy công bố của sở y tế.

Giấy kiểm nghiệm chỉ là phân tích thành phần, không có giá trị được phép bán mỹ phẩm.

Giấy công bố mỹ phẩm mới được bán mỹ phẩm.

Mong các bạn đừng đánh đồng là tại sao công ty không có giấy kiểm nghiệm, vì giấy công bố đã bao gồm có kiểm nghiệm thì bộ y tế mới cấp giấy công bố.

Giấy công bố do sở y tế cấp đã xem xét hồ sơ, kiểm tra công thức cũng cấp COA, kiểm nghiệm, tham quan nhà máy sản xuất, xem xét máy móc thiết bị đạt chuẩn mới được cấp phép.

Để được bộ y tế và sở y tế cấp phép, thứ nhất nhà máy phải có hệ thống lọc không khí, các cửa airlock một chiều tránh nhiễm chéo, nguyên liệu đưa vào phải có passbox có tia uv diệt khuẩn, người đi vào phải qua airshower để thổi khí làm sạch.

Vài điều chia sẻ của mình mong giúp các bạn hiểu hơn về quy trình xin giấy phép và làm nhà máy!.