Thông báo gia nhận hàng đi tỉnh cận tết 2017

THÔNG BÁO GIAO NHẬN HÀNG ĐI TỈNH CẬN TẾT 2017

Kính gửi: Quý khách hàng

Cty Cnet International trân trọng thông báo tới quý khách hàng về giao nhận hàng đi tỉnh cận tết 2017.

Từ ngày 18/01/2017, chúng tôi sẽ không nhận những đơn hàng đi tỉnh sử dụng dịch vụ Viettel Post, lý do dịch vụ Viettel Post tạm ngưng nghỉ tết.

Chúng tôi vẫn sẽ nhận những đơn hàng đi tỉnh sử dụng hình thức vận chuyển gửi nhà xe cho tới ngày 20/01/2017.

Các đơn hàng trong thành phố, chúng tôi vẫn sẽ nhận và giao cho tới hết ngày 22/01/2017.

Trân trọng thông báo tới quý khách.